RODO

Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz działając zgodnie Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wprowadziliśmy szereg zmian w dokumentacji wewnętrznej spółki oraz zestaw regół przy pracy z Państwa danymi osobowymi.1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Artgraf Agencja Reklamowo Handlowo Usługowa Marchlewicz Artur z siedzibą w Smolnica 52a, 74-400 Dębno, NIP 851 253 78 71.


2. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Współpraca z nami lub korzystanie z naszych Serwisów lub Aplikacji Mobilnych może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać. To dzięki nim możemy zaproponować Ci ceny niższe niż nasza konkurencja. Głównym celem jest realizacja umowy sprzedaży oraz jej dokumentowanie. Twoje dane z mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.


3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

- Twoja zgoda
- zawarta między nami umowa
- obowiązek prawny
- prawnie uzasadniony interes

4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

- nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki
- podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe
- inni odbiorcy danych ? np. nasi podwykonawcy, banki, firmy kurierskie
- organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami

6. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci:

- prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (?prawo do bycia zapomnianym?)
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu
- prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH, W TYM NASZYCH PARTNERÓW

Google Analitics - Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
IdoSell Shop (dawniej IAI Shop) - IAI Spółka Akcyjna Aleja Piastów 30 PL-71-064 Szczecin
FreshMail - FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c 31-406 Kraków

Żywiec Zdrój Winfor Vobis Vital Uromedex Sanistal Ruch S.A. Remor PP Finanse Pizza Hut PEC Stargard Nokia Markiz Laguna KP Kierowca.pl Groszek Framex Eko-Iwest Drewex Darkat Budchem BP Adler Shiffe ASD Animex Joanna Nik-Pol Hyundai Frambud JBB Madar Lewiatan extraDACH Orange Bosman Carlsberg Netto